Nhà Hàng Phú Thành, Kênh Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ B704 Hoàng Huy Mall, Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0387 167 768
Trang web
Vị trí chính xác 208.279.082, 10.668.675.479.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Phú Thành ở đâu?

B704 Hoàng Huy Mall, Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Phú Thành như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Chợ Lớn, Hải Châu 2