Nhà hàng Phố Biển, Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 231 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3530 955
Trang web diadiem.danang.gov.vn
Vị trí chính xác 1.608.032, 1.082.112.767


Địa chỉ Nhà hàng Phố Biển ở đâu?

231 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Phố Biển như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00], Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm niêu Huế Xưa