Nhà Hàng Nhật Bản Kukai, Lương Khá Thien

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 661 63 73
Trang web
Vị trí chính xác 208.576.721, 10.668.571.329.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Nhật Bản Kukai ở đâu?

32 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Bản Kukai như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MIKU SUSHI, Chánh Nghĩa