Nhà hàng Mai Hòa, Phước Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 367V+664, Võ Văn Kiệt, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 545 83 26
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.630.177, 1.082.430.899


Địa chỉ Nhà hàng Mai Hòa ở đâu?

367V+664, Võ Văn Kiệt, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Mai Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Thúy, Thanh Khê Tây