Nhà Hàng Lẩu Nướng Thiên Phú, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 78 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66109, Việt Nam
Số điện thoại 091 978 24 44
Trang web
Vị trí chính xác 119.458.012, 1.084.388.597


Địa chỉ Nhà Hàng Lẩu Nướng Thiên Phú ở đâu?

78 Đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66109, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lẩu Nướng Thiên Phú như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Chế Thiên