Nhà hàng Lẩu hơi Thống Nhất, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 3B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 18000, Việt Nam
Số điện thoại 098 674 20 88
Trang web goingay.vn
Vị trí chính xác 208.575.172, 10.669.936.369.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Lẩu hơi Thống Nhất ở đâu?

Lô 3B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Lẩu hơi Thống Nhất như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhất Vịt Quay Đà Nẵng, Bắc Mỹ Phú