Nhà Hàng K’ Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 131 Cách Mạng Tháng 8, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 566 20 90
Trang web
Vị trí chính xác 109.427.702, 1.068.215.479


Địa chỉ Nhà Hàng K' Tân ở đâu?

131 Cách Mạng Tháng 8, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng K' Tân như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Tráng Nướng Bé Lùn, Phường 6