Nhà Hàng Hoàng Ty, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 74 Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 0091
Trang web
Vị trí chính xác 107.953.437, 1.066.723.078


Địa chỉ Nhà Hàng Hoàng Ty ở đâu?

74 Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hoàng Ty như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Niêu Nhà Đỏ, Chính Gián