Nhà hàng Hoa Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 7666
Trang web hoavien.vn
Vị trí chính xác 108.036.779, 1.066.663.303


Địa chỉ Nhà hàng Hoa Viên ở đâu?

16 Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoa Viên như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-23:30], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh tráng cuốn thịt heo, Máy Tơ