Nhà Hàng Hồ Quán, thôn Phú Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 QL20, thôn Phú Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0849 959 979
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 117.569.074, 1.083.951.721


Địa chỉ Nhà Hàng Hồ Quán ở đâu?

2 QL20, thôn Phú Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hồ Quán như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hafi Hotel and Restaurant