Nhà Hàng Hải Sản Mai Nhừng, xóm trại

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WMGR+RC7, xóm trại, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3774 369
Trang web
Vị trí chính xác 209.270.326, 1.066.910.571


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Mai Nhừng ở đâu?

WMGR+RC7, xóm trại, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Mai Nhừng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hòn Cò Cà Ná, Cà Ná