Nhà Hàng Hải Sản Hồng Hải, 236 Pasteur

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 236 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3820 4136
Trang web seafoodhonghai.com
Vị trí chính xác 1.078.529, 10.669.094.899.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Hồng Hải ở đâu?

236 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Hồng Hải như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Nổi Quang Anh Cát Bà, TT. Cát Bà