Nhà Hàng Hải Sản Hoa Biển, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 Hà Giang, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 852 57 89
Trang web
Vị trí chính xác 11.543.406.899.999.900, 10.781.335.779.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Hoa Biển ở đâu?

20 Hà Giang, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Hoa Biển như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hải Sản Tươi Sống Phong Sò, Khu phố 1