NHÀ HÀNG D’LISA & LIDA RESTAURANT & WINES

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 320 60 40
Trang web
Vị trí chính xác 103.570.114, 10.707.901.969.999.900


Địa chỉ NHÀ HÀNG D'LISA & LIDA RESTAURANT & WINES ở đâu?

63 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG D'LISA & LIDA RESTAURANT & WINES như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam)