Nhà Hàng Curry Shika

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1/4 Nguyễn Văn Tráng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 6503
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.769.829.699.999.900, 1.066.922.214


Địa chỉ Nhà Hàng Curry Shika ở đâu?

1/4 Nguyễn Văn Tráng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Curry Shika như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-15:00], Thứ Sáu:[11:00-15:00], Thứ Bảy:[11:00-15:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-15:00], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[11:00-15:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CoCo Ichibanya, Phường 22