Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W6RJ+Q7W, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 335 10 55
Trang web comnieuthanhson.com
Vị trí chính xác 109.419.836, 1.072.306.887


Địa chỉ Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN ở đâu?

W6RJ+Q7W, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Niêu THANH SƠN như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún chả Obama-bún ốc tại Đà Nẵng, Hòa Thuận Đông