Nhà hàng Cơm Niêu 242, Khu phố 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 426 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 217 17 21
Trang web business.site
Vị trí chính xác 113.178.371, 1.060.990.125


Địa chỉ Nhà hàng Cơm Niêu 242 ở đâu?

426 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cơm Niêu 242 như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  nhà hàng ánh nga, khu 9