Nhà Hàng Cơm Chay Hương Sen

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 143 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3503 9857
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.805.341, 10.667.795.919.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Cơm Chay Hương Sen ở đâu?

143 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Chay Hương Sen như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-14:00], Thứ Ba:[08:00-14:00], Thứ Tư:[08:00-14:00], Thứ Năm:[08:00-14:00], Thứ Sáu:[08:00-14:00], Thứ Bảy:[08:00-14:00], Chủ Nhật:[08:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm dừng chân Long Định