Nhà Hàng Cát Biển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3513 113
Trang web
Vị trí chính xác 103.324.594, 1.070.732.857


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hàn Quốc Soban, P. Quang Trung