Nhà Hàng Bờ Sông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 093 719 74 74
Trang web
Vị trí chính xác 104.916.438, 1.071.670.202


Địa chỉ Nhà Hàng Bờ Sông ở đâu?

Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bờ Sông như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán heo tộc Trà Hiền, Khu Phố 6