Nhà hàng Bê Thui 371, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 495 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3824 592
Trang web
Vị trí chính xác 11.954.854.099.999.900, 1.084.317.025


Địa chỉ Nhà hàng Bê Thui 371 ở đâu?

495 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Bê Thui 371 như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phương Nam Resort - Thuận An, Bình Dương, KP Trung