Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d’Or

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 3229
Trang web
Vị trí chính xác 10.779.138, 1.066.988.865


Địa chỉ Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d'Or ở đâu?

3 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ẩm Thực RuNam d'Or như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Highlands Coffee - Đồng Khởi, Tân Hiệp