Nhà 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 170 Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 753 05 12
Trang web
Vị trí chính xác 103.856.554, 1.071.128.282


Địa chỉ Nhà 1 ở đâu?

170 Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà 1 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Cung Đình Rex, Bến Nghé