Nguyên Thắm Happy Life

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 427 Liên Ấp 4-5, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 897 26 00
Trang web guitarbadon.vn
Vị trí chính xác 10.672.147.299.999.900, 106.637.885


Địa chỉ Nguyên Thắm Happy Life ở đâu?

427 Liên Ấp 4-5, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyên Thắm Happy Life như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Lam Gà Nướng - Thảo Nguyên Quán, Phường 7