Nguyễn Hoàng bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 286
Trang web
Vị trí chính xác 103.460.155, 10.708.389.939.999.900


Địa chỉ Nguyễn Hoàng bakery ở đâu?

75 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyễn Hoàng bakery như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Givral Bakery - Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây