Ngân Hàng Kiên Long, Hải Châu 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 222 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 551828, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3871 122
Trang web kienlongbank.com
Vị trí chính xác 160.679.437, 108.216.836


Địa chỉ Ngân Hàng Kiên Long ở đâu?

222 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 551828, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Kiên Long như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)