Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt, Phạm Hồng Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 43, Đường Quang Trung, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3530 666
Trang web
Vị trí chính xác 208.554.458, 1.066.726.781


Địa chỉ Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt ở đâu?

43, Đường Quang Trung, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TPBank LiveBank Ngô Quyền, Lê Hồng Phong