Nga Tôn Nails Salon Tóc, Bắc Mỹ An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 08 Mỹ Đa Đông 3, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 551 22 85
Trang web
Vị trí chính xác 160.412.534, 1.082.425.725


Địa chỉ Nga Tôn Nails Salon Tóc ở đâu?

08 Mỹ Đa Đông 3, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nga Tôn Nails Salon Tóc như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Quốc Tế Khaan, Đa Kao