Nem Nướng Dũng Lộc, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ B29 Khu Quy Hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 623 31 96
Trang web
Vị trí chính xác 11.937.276.899.999.900, 10.842.855.929.999.900


Địa chỉ Nem Nướng Dũng Lộc ở đâu?

B29 Khu Quy Hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nem Nướng Dũng Lộc như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00], Thứ Bảy:[11:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà Rán - Mr Doanh cơ sở 2 - Chợ Chùa - Tân Dương _TN -HP, Tân Dương