Nệm Đà Nẵng, Hoà Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 225 Văn Tiến Dũng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 193 60 64
Trang web
Vị trí chính xác 160.000.879, 10.821.323.439.999.900


Địa chỉ Nệm Đà Nẵng ở đâu?

225 Văn Tiến Dũng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nệm Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nệm Kymdan, Xã Hiệp An