Nasco Express

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 154 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1106
Trang web nascoexpress.com
Vị trí chính xác 107.822.785, 10.662.913.189.999.900


Địa chỉ Nasco Express ở đâu?

154 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nasco Express như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  J&T Express - bưu cục Hội Nghĩa, Hội Nghĩa