Nấm Coffee, Nam Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 578 Ông Ích Khiêm, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 303 03 02
Trang web
Vị trí chính xác 1.606.243, 108.216


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CLB Bida Hữu Sang, Khu phố 2