Nailroom – Quận 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 539b Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0395 965 834
Trang web
Vị trí chính xác 107.394.001, 1.067.060.879


Địa chỉ Nailroom - Quận 7 ở đâu?

539b Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nailroom - Quận 7 như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nails Minh Thiên, Thạch Thang