MZ Club live music bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 56 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 602 56 58
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.714.433, 1.066.898.184


Địa chỉ MZ Club live music bar ở đâu?

56 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MZ Club live music bar như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-01:00], Thứ Sáu:[07:00-01:00], Thứ Bảy:[07:00-01:00], Chủ Nhật:[07:00-01:00], Thứ Hai:[07:00-01:00], Thứ Ba:[07:00-01:00], Thứ Tư:[07:00-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kem Bơ Ngân Hà, Bắc Mỹ Phú