Myung Hee Hair, 70000

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 03 Nguyễn Thị Thập Khu Đô Thị Him Lam Mới , Phường Tân Hưng , Quận 7 03 Nguyễn Thị Thập Khu Dân Cư Him Lam , Phường Tân Hưng , Quận 7 Hồ Chia Minh, 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 788 08 16
Trang web
Vị trí chính xác 107.403.775, 10.669.973.429.999.900


Địa chỉ Myung Hee Hair ở đâu?

03 Nguyễn Thị Thập Khu Đô Thị Him Lam Mới , Phường Tân Hưng , Quận 7 03 Nguyễn Thị Thập Khu Dân Cư Him Lam , Phường Tân Hưng , Quận 7 Hồ Chia Minh, 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Myung Hee Hair như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Salon Phố Tóc Tân Châu Tây Ninh (Since 2015), Khu phố 3