My SuShi House

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 547 19 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.742.770.799.999.900, 1.067.137.547


Địa chỉ My SuShi House ở đâu?

19 Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của My SuShi House như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Sushi Family, Phường 14