My Kingdom 140A Hoang Hoa Tham

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 140A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 6347
Trang web mykingdom.com.vn
Vị trí chính xác 108.015.563, 1.066.475.112


Địa chỉ My Kingdom 140A Hoang Hoa Tham ở đâu?

140A Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của My Kingdom 140A Hoang Hoa Tham như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Kico, An Biên