My Hung Phnom Penh Noodle

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 398 99 77
Trang web
Vị trí chính xác 107.263.065, 1.067.120.959


Địa chỉ My Hung Phnom Penh Noodle ở đâu?

5 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của My Hung Phnom Penh Noodle như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-14:00], Thứ Ba:[06:00-14:00], Thứ Tư:[06:00-14:00], Thứ Năm:[06:00-14:00], Thứ Sáu:[06:00-14:00], Thứ Bảy:[06:00-14:00], Chủ Nhật:[06:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Tàu Bay (Áo Đỏ)