My An Sport Center, Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30 An Thượng 9, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 660 466
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.482.172, 1.082.443.527


Địa chỉ My An Sport Center ở đâu?

30 An Thượng 9, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của My An Sport Center như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  McDonald's, Phường 3