MTS. CO.,LTD, Đông Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 7C Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 323 28 17
Trang web mts-hp.com.vn
Vị trí chính xác 208.531.707, 1.067.064.891


Địa chỉ MTS. CO.,LTD ở đâu?

Lô 7C Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của MTS. CO.,LTD như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xí nghiệp thủy lợi Châu Thành, tp. Tây Ninh