MSB Tân Thuận, Tân Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 511 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 3355
Trang web msb.com.vn
Vị trí chính xác 107.444.329, 1.067.295.236


Địa chỉ MSB Tân Thuận ở đâu?

511 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Tân Thuận như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Acb - Atm, P