Moda House Coffe, 11 Nguyễn Oanh, P.10, Quận Gò Vấp, Phường 10, Quận Gò Vấp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Nguyễn Oanh, P.10, Quận Gò Vấp, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 815 19 69
Trang web
Vị trí chính xác 10.827.613.999.999.900, 10.667.927.499.999.900


Địa chỉ Moda House Coffe ở đâu?

11 Nguyễn Oanh, P.10, Quận Gò Vấp, Phường 10, Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Moda House Coffe như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-01:00], Chủ Nhật:[06:30-01:00], Thứ Hai:[06:30-01:00], Thứ Ba:[06:30-01:00], Thứ Tư:[06:30-01:00], Thứ Năm:[06:30-01:00], Thứ Sáu:[06:30-01:00]

Mạng xã hội của Moda House Coffe là gì?

instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/explore/locations/208074099801856/vietnam/ho-chi-minh-city-vietnam/moda-house-coffee-11-nguyen-oanh-p10-go-vap/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Đăng Nguyên CuTo, Đơn Dương