MK Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83RG+XH2, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 024 2742 0132
Trang web
Vị trí chính xác 103.423.986, 10.707.640.509.999.900


Địa chỉ MK Bar ở đâu?

83RG+XH2, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của MK Bar như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-01:00], Thứ Sáu:[16:00-01:30], Thứ Bảy:[16:00-01:30], Chủ Nhật:[16:00-00:00], Thứ Hai:[16:00-01:00], Thứ Ba:[16:00-01:30], Thứ Tư:[16:00-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Coco Beachcamp LA Gi