Minion Car Wash & Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 354 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0707 227 968
Trang web
Vị trí chính xác 10.364.721.999.999.900, 10.709.092.659.999.900


Địa chỉ Minion Car Wash & Coffee ở đâu?

354 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Minion Car Wash & Coffee như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:30], Chủ Nhật:[07:00-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mâm Lốp Ôtô Phước Lợi