Mini Farm Suối Nghệ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H6V9+VM4, Unnamed Road, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 443 00 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.946.447, 10.721.919


Địa chỉ Mini Farm Suối Nghệ ở đâu?

H6V9+VM4, Unnamed Road, Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Mini Farm Suối Nghệ như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trang Trại Sinh Thái Tân Lâm Nguyên, Xã Đạ Rsal