Ming Court Chinese Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3929 5520
Trang web hotelnikkosaigon.com.vn
Vị trí chính xác 10.764.219.599.999.900, 1.066.829.458


Địa chỉ Ming Court Chinese Restaurant ở đâu?

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ming Court Chinese Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hong Kong House - Hongkie's, Bắc Mỹ An