Milano cafe, Thành phố Biên Hòa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 907 30 96
Trang web milanocoffee.com.vn
Vị trí chính xác 109.716.627, 1.068.686.565


Địa chỉ Milano cafe ở đâu?

Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Milano cafe như thế nào?

Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00]

Milano cafe có website không?

milanocoffee.com.vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CITISOUND CAFE, Hòa Thọ Đông