Mikazuki Water Park 365

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Vào Khu DL Xuân Thiều, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3774 555
Trang web mikazuki.com.vn
Vị trí chính xác 160.920.725, 108.144.227


Địa chỉ Mikazuki Water Park 365 ở đâu?

Đường Vào Khu DL Xuân Thiều, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mikazuki Water Park 365 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Phước Lâm