Mì Quảng Ếch Bếp Trang, Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0766 771 772
Trang web beptrang.vn
Vị trí chính xác 160.651.266, 10.822.409.069.999.900


Địa chỉ Mì Quảng Ếch Bếp Trang ở đâu?

212 Bạch Đằng, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Quảng Ếch Bếp Trang như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ngon, Bắc Mỹ Phú