MEAT & MEET

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6650 3355
Trang web meatandmeet.com.vn
Vị trí chính xác 10.771.484.899.999.900, 1.066.927.295


Địa chỉ MEAT & MEET ở đâu?

8 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của MEAT & MEET như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quan Ôc Gia đinh 2, KP3